#

Âgâz-ı Gazeliyyât 340

Şairin diğer şiirlerini okuyun

?Ayşdan bîgâne itdi cism-i bîmârun gamı
Yakdı dil ?işret-kühen bu köhne dîvârun gamı
Çâk çâk eyler dil-i sayyâdı mânend-i kafes
Fikr-i âb u dâneden sayd-ı giriftârun gamı
Meşrebüm budur riyâsuz söylerem yegdür bana
Bî-vefâ dildâr vaslından vefâdârun gamı
Var kıyâs eyle girân-bârân-ı dehrün hâlini
Veznde kûhi begenmez pek sebük-bârun gamı
Bir dem eglenmez hayâlinden dahı hercâyidür
Bî-vefâdur kendi gibi ol sitemkârun gamı
Kankı bir gam def?in itsün câm-ı sahbâ neylesün
Bir yana yârun gamı bir yana agyârun gamı
Dahli ko şimdi degül rûz-ı ezelden dâdedür
Herkese dünyâ gamı Âgâha eş?ârun gamı

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |