#

Âgâz-ı Gazeliyyât 342

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Dil esîr olur ıztırâbdan hâlî 1a
Olursa zülf-i bütân pîç ü tâbdan hâlî
Felekde âh-ı ciger-sûz eksik olmaz hîç
Bu hâne olmadı bûy-ı kebâbden hâlî
Meger o rû-yı ?araknâki gördi gülşende
Ki gonçe şîşesin eyler gül-âbdan hâlî
Günâhımuz seni agyârdan sakınmakdur
Bu gûne cürm degüldür savâbdan hâlî
Görünmesün bize isterse kevkeb-i tâli?
Görünsün ol ruh-ı pür-âb u tâbdan hâlî
Yanında bâde-keşün rûhsuz cesed gibidür
O kûze kim ola sahbâ-yı nâbdan hâlî
Kad-ı hamîde-i Âgâh hâleden kalmaz
Yine o mâha degül intisâbdan hâlî

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |