#

Âgâz-ı Gazeliyyât 352

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Salmış ol meh hâli üzre turre-i zîbâsını
Arturursam n?ola sevdâ üstüne sevdâsını
Olmayınca kuvvet-i bâzû-yı himmet sahtdur
Çekmişüz yârun kemân-ı nâz u istignâsını
Sad-gül-i bî-hâr-ı nâzın çekmişüz her hârdan
Görmedin gülzâr-ı dehrün bir gül-i ra?nâsını
Bir müferrihdür leb-i cânân ki Eflâtûn-ı dehr
Eylemiş ârâyiş-i dürc-i ?adem eczâsını
Hatt-ı ruhsârında var bir tâze-mazmûn hayf kim
Lafzını anlar bulunmaz kim bilür ma?nâsını
Zulmet-i gam dilden olmaz eşk ile Âgâh mahv
Cûşiş-i deryâ gidermez ?anberîn sevdâsını

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |