#

Âgâz-ı Gazeliyyât 356

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Nice zabt eyleyeyüm dîde-i gevher-bârı
Bûsegâh eyledi tebhâle leb-i dildârı
Zemherîr itse cihânı n?ola âh-ı serdüm
Çekmiş âgûşa büt-i kerem o gül-ruhsârı
Şimdi muhtâc-ı ?arakdur leb-i peymâne gibi
Leb-i la?li ki dü-?âlemde anun bîmârı
Reng-i ?âşık gibi zerd itdi ruh-ı gülfâmın
Acabâ renc-i mahabbet mi ola âzârı
Yâra Âgâh nemüz var niyâz eyleyecek
Kâşki girse ele dârû-yı sıhhat-bârı

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |