#

Âgâz-ı Gazeliyyât 365

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Bî-sebeb itmez şikeste çarh-ı dûn mînâmuzı
Câm-ı hurşîdinde bulmaz neşve-i sahbâmuzı
Pâyine hâk-i niyâz olmakdan özge çâre yok
Duymuş ol bed-hû ?ayâr-ı nâz ü istignâmuzı
Nâfe denlü yer kazâ-yı dilde hâli var mıdur
Şöyle tutmış âhû-yı çeşm-i bütân sahrâmuzı
Sen dür-i yektâya lâyık gûş göster ey felek
Yoksa cûş-ı gevher itmişdür sadef deryâmuzı
Gamzesinden sad-şikâyet dilde var Âgâh lîk
Beste eyler çeşmi sihr ile leb-i şekvâmuzı

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |