#

Âgâz-ı Gazeliyyât 367

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Yârı itdi devr-i şûr-engîz-i agyârun biri
Neş?esinden bâde?i ayırdı gaddârun biri
Yâr olur dirken o bed-hû oldı agyârun biri
Bin vefâsuz yârdan yegdür vefâdârun biri
İstemez kim ola sıhhat-yâb-ı hüsnün hastası
Sor senünde çeşm-i mestündür o bîmârun biri
Tut benüm zülfün gibi hattum perîşânlukdadur
Gördi mi cem?iyyet-i hâtır-giriftârun biri
Hem çeker âgûşa şem? ü hem yakar pervânesin
Görmedüm kim olmaya hûn-h? âr-ı gam-h? ârun biri
Subh-ı kâzib gibi kasdı tîre rûz itmekdedür
Sâdıkâne bir nefes yâr olmadı yârun biri
Çeşm-i gûyâ-yı hamûş-ı yâra taklîd ideli
Benzemez Âgâh güftârına güftârun biri

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |