#

Âgâz-ı Gazeliyyât 17

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Ey şeh-i hurşîd-mesned dâver-i ?âlî-cenâb
Kemterîn mahv-ı cemâlün çeşm-i mâh u âftâb
Çeşm-i terde mihr-i ruhsârun olurdı cây-gîr
Mazhar-ı berk-i tecellî olsa fânûs-ı habâb
Magfiret-h? âhân-ı dergâh-ı Hudâya ey şefî?
Olmaya na?tun gibi hergiz du?â-yı müstecâb
İdicek tahrîk-i emvâc-ı şefâ?at bahr-ı lutf
Reşk iderler ümmetün ?isyânına ehl-i savâb
Şükr-i li?llâh eyledi Âgâhı âhır cebhe-sây
Dergehün kim secde-i gerdûndan eyler ictinâb

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |