#

Âgâz-ı Gazeliyyât 32

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Meşşâta-ı ?arûs-ı cihândur sabâh-ı ?îd
?İşret-fezâ-yı pîr ü civândur sabâh-ı ?îd
Mahv-ı nazâre olsa n?ola çeşm-i kudsiyân
Pîrâye-bahş-ı hüsn-i bütândur sabâh-ı ?îd
Pürdür sadâ-yı bûseden ol denlü gûş-ı dehr
Ger savt-ı bülbül olsa girândur sabâh-ı ?îd
Her sû-hezâr mehveş-i hûrî-likâ ile
Bi?llâhi reşk-i bâg-ı cinândur sabâh-ı ?îd
Âgûşı oldı kûçelerin mevce-hîz-i hüsn
Kim cilvegâh-ı lâle-ruhândur sabâh-ı ?îd
Ey rûzedâr-ı gûşe-i hicr olma teng-dil
Bezm-i visâle müjde-resândur sabâh-ı ?îd
Ol âftâb-ı evc-i sa?âdet tulû?ına
Âgâh her taraf nigerândur sabâh-ı ?îd

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |