#

Âgâz-ı Gazeliyyât 34

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Çeşmümde cûş-ı girye-i tûfânî-i ebed
Gönlümde şevk-ı bî-ser ü sâmânî-i ebed
Ey ?aşk fikr-i dîde-i giryânum eyle kim
Derd ü gam oldı sînede zindânî-i ebed
Sevdâ-yı vasl-ı yârdan oldı nasîbimüz
Fikr-i muhall u ser-be-girîbânî-i ebed
Mir?ât-ı hüsnün olalı hayret-fezâ-yı ?akl
Mahsûsdur bana heme hayrânî-i ebed
Rûz-ı ezelde âh ki mi?mâr zi cüz? ü kül
Vaz? itdi hâne-i dile virânî-i ebed
Yetmez mi dehre gelmeden Âgâh haşre dek
Sermâye-i neşât-ı peşîmânî-i ebed

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |