#

Âgâz-ı Gazeliyyât 40

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Ol gül ki hüsn-i hâline agyârı söyledür
Vassâfı ?andelîbi komuş hârı söyledür
Cân-bahş-ı la?li şûh-ı tekellüm o denlü kim
Söz söyledince sûret-i dîvârı söyledür
Emrâz-ı ?aşkı ?illet-i sârî kıyâs ider
Yoksa tabîbimüz dil-i bîmârı söyledür
Minnet-keş-i şu?ûr degül ?aşk-ı sabr-sûz
Mansûrı penbe gibi atar dârı söyledür
Güftârı gûş-ı rahne-i dîvâre tîr olur
Ol şûh ise rakîn-i bed-etvârı söyledür
Âgâh gonçe gibi hezârı hamûş ider
Gâhî ki kilk-i nâdire-güftârı söyledür

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |