#

Âgâz-ı Gazeliyyât 41

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Girye-i telh-i surâhı dil-i pür-cûş iledür
Hande-i dil-keş-i sâgar leb-i hâmûş iledür
Şâm-ı hicrüm n?ola ey mâh-ı münevver kalsan
Şöhret-i zülf-i siyeh subh-ı binâgûş iledür
Gelse zâhid n?ola meyhâneye ?imâme ile
Câm-ı hâlîdür anun ragbeti ser-pûş iledür
Suhan-ı gayr bana kendi sözümden yegdür
Lezzet-i şi?r dehân ile degül gûş iledür
Cûy-bâr-ı dil-i Âgâh degül cây-ı şinâh
Cilve-i mevc-i suhan vüs?at-ı âgûş iledür

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |