#

Âgâz-ı Gazeliyyât 44

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Neler ehl-i dile ol şûh-ı bîgâne-nevâz eyler
Bana nâz ü tegâfül itmez agyâra niyâz eyler
Yanında i?tibârı zülf ile ?âşıklarun birdür
Ne denlü hâksâr itse o denlü ser-firâz eyler
Hirâsân olmasun n?itsün gönül kim âhû-yı çeşmi
Hadeng-i gamze-i sayd-efgeninden ihtirâz eyler
Virür keyfiyetin best ü güşâd-ı mevc-i sahbânun
Tebessümle leb-i la?lün ki gâhî nîm-bâz eyler
Yine yârun hayâli gelmede gark-ı hicâb Âgâh
Bu şeb bilmem kimün peymânesin leb-rîz-i nâz eyler

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |