#

Âgâz-ı Gazeliyyât 47

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Bakma ol gülşene kim dest-i sabâ gülçîndür
Sîlî-i bâd ile ruhsâr-ı güli rengîndür
Dîde-i âyîneden hüsnine tahsîn ister
Nâzenînüm o kadar ?işveger ü hodbîndür
Telh-kâm-ı ebed itse n?ola Ferhâd gamı
Duhter-i rez dahı öz başına bir Şîrîndür
Oldı ber-hemzede cem?iyyet-i yârân-ı safâ
Felek-i tâli?imüz hayf ki bî-Pervîndür
İtdi bir ?asrda Âgâh temennâ-yı neşât
Ki dil-i merdüm-i dîvâne bile gamgîndür

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |