#

Âgâz-ı Gazeliyyât 62

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Çeşmi gâhî ki füsûn itmege bünyâd eyler
Şive vü nâzda sad-mes?ele îcâd eyler
?Aşk her dem bana rüsvâluk ile müjde ider
İder ammâ ki ne Mecnûn ü ne Ferhâd eyler
Zîb içün sûret-i zîbâsına bakdukça o şûh
Safha-i âyîne-i hâne-i Bihzâd eyler
Kalmamış dâm-ı ser-i zülfüne bend itmege yer
Yoksa ey murg-ı dil âh itmege âzâd eyler
N?ola ger yâr ile agyâr yanında bir ise
?Aşk hem ka?be vü hem bütkede âbâd eyler
Mekteb-i ?aşkda ol şûh-ı edâ-fehm Âgâh
Tıfl-ı endîşemi bir şâ?ir-i üstâd eyler

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |