#

Âgâz-ı Gazeliyyât 85

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Zîb u zîver hoş-nümâsı dilrübâya kim bakar
Hüsn-i rengîn isterüz rengîn kabâya kim bakar
Hâk-pây-ı yâra nakş-ı pâ gibi göz dikmişüz
Sûde-i hurşîd olursa tûtiyâya kim bakar
Rızkımuz zenbîl-i mehle inse de gökten eger
Terk-i istignâ idüp semt-i semâya kim bakar
Kimi cândan kimi serden geçmiş ehl-i rûzgâr
Bu musîbethânede âb-ı bekâya kim bakar
Vasl-ı yâr idi garâz teb?iyyet-i agyârdan
Oldı çün menzil nümâyân reh-nümâya kim bakar
Fahr-ı dûnâdur sa?âdetmendî-i dünyâ-yı dûn
Rûz-ı mahşer sâye-i bâl-i hümâya kim bakar
Pâk-gevher sevdürür kendüyi ister istemez
La?l u yâkûtun yanında kehrübâya kim bakar
Ol tarab bâgında kim minkâr-ı bülbül gonçedür
Nâle-i Âgâh bî-berg u nevâya kim bakar

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |