#

Âgâz-ı Gazeliyyât 91

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Hiç sorma mübtelâlarun ahvâli bellidür
Sen bî-vefâya dil virenün hâli bellidür
Gördük kitâb-ı hüsnini tâ âhırına dek
Mazmûn-ı ser-güzeşt-i hat u hâli bellidür
Dâgından anla ehl-i dilün hasb-ı hâlini
Remmâl-i ?aşk kur?asınun fâlı bellidür
Mir?ât-ı şerr u hayr-nümâdur zamânemüz
Dikkat olunsa herkesün ahvâli bellidür
Mümtâz ider mülâyemet-i tab?-ı âdemi
Hindün ne denlü sâde ise şâlı bellidür
Çarhun sayılmaduk nesi kaldı hesâbda
Bir rûz-nâmedür ki meh ü sâli bellidür
?Asrında Bâyezîd ise korlar mı hâline
Âgâh şehrî Âmidün etfâli bellidür

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |