#

Âgâz-ı Gazeliyyât 96

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Tehî-peymâneyem sâkî şarâb-ı erguvân göster
Tazallum dîde-i niş-i gamam nûş-ı revân göster
Seg-i kûyına yârun ?arz-ı cism-i nâ-tüvân ile
Hümâ-yı evc-pervâz-ı vefâya üstüh? ân göster
?Atâ-bahş eyledükde herkesün dil-h? âhun ey sâkî
Beni la?l-i lebünden behre-yâb it Hızra câm göster
Nişîmengâhun ey gül tarf-ı destâr itmek istersin
Nihân it bir zamân ruhsârun ilden bir zamân göster
Suhan-perdâz olan yârân-ı mu?ciz-gû huzûrunda
Bu eş?âr-ı dil-efrûzunla Âgâh imtihân göster

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |