#

Âgâz-ı Gazeliyyât 99

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Mest-i hüsnün bir dil-i dîvânemüz vardur yeter
Şem?ine ey şûh bir pervânemüz vardur yeter
Âşinâ itme hayâlün bezm-i her nâ-mahreme
Dil gibi bir gûşe-i vîrânemüz vardur yeter
Âsmânun sâgar-ı hurşîdi var ise bizüm
Bezm-i Cemden kalma bir peymânemüz vardur yeter
Şeyh-i şehrün hânkâh-ı huşkına hasret miyüz
Bâg-ı cennet gibi bir meyhânemüz vardur yeter
Bahs-ı ?ilm-i hikmet ü hey?et degül âdâbımuz
Ser-güzeşt-i ?aşk bir efsânemüz vardur yeter
Sâlik-i râh-ı taleb Âgâh hem-râh istemez
Hızr rehber himmet-i merdânemüz vardur yeter

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |