#

Âgâz-ı Gazeliyyât 119

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Bakma sükûn-ı zâhire zehhâr-ı kulzümüz
Görme hakîr-i katre-i Tûfân talâtumuz
Bilsek ne sûd ider ?aceb âteş firûzumuz
Bu köhne micmer içre ne ?ûduz ne hîzümüz
Revnak fezâ-yı ?işretiyüz ehl-i meşrebün
Sahbâda neşve gonçede rengîn tebessümüz
Hâmuş bil dehânımuzı gûşımuz gibi
Gammâz sanma mahrem-i esrâr-ı merdimüz
Sad-şükr müttehem degülüz sa?d ü nahs ile
Efvâhda ne mihr ü ne mâhuz ne encümüz
Her kârda müşâveremüz gönlümüzledür
Zâhirde Zeyd ü ?Amr ile germ-i tekellümüz
Mânend-i âsyâbımun ister hasûdlar
Âgâh egerçi kadr ile ne cev ne kendimüz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |