#

Âgâz-ı Gazeliyyât 120

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Sanma sahba-keş-i peymâne-i gerdûn oluruz
Lutf idüp keyfimüze degmese memnûn oluruz
Şimdi ?âlem deli evvel biz idük dîvâne
Böyle ger dehr mürûr itse Felâtûn oluruz
Severüz nâzlı bir dilber-i Yûsuf-sıfatı
Pîr-i Ken?ân gibi efvâhda mazmûn oluruz
Pâye kat? itmedeyüz ?aşkda rüsvâlukla
Yolumuzdur giderek biz dahı Mecnûn oluruz
N?ola ger yâr-ı ta?allukdan olursak hâli
Serv-i ra?nâ gibi âzâde vü mevzûn oluruz
Çeşm-i pür-fitne ile âfet-i ?akl u dil olur
Ehl-i dildür diyü bir şûha ki meftûn oluruz
Gâh Âgâh-sıfat terk-i temennâ iderüz
Gâh olur tâlib-i gencîne-i Kârûn oluruz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |