#

Âgâz-ı Gazeliyyât 122

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Oldı ol sîm-ten ârâyiş-i cem?iyyetimüz
Şem?-i kâfûrı olur bâ?is-i germiyyetimüz
İntizârından o kân-ı nemekün meclisde
Çeşm-i peymânede eşk oldı mey-i ?işretimüz
Kıymet ü kadrimüzi görmemişüz dünyâda
Gûyiyâ gird-i kesâdîden idi hilkatimüz
Der-be-der gezmemişüz kâse-i deryûze-sıfat
Âsiyâ gibi ayagıyla gelür kısmetimüz
Var kıyâs it nicedür ?işret o şîrîn-leb ile
Mey kadar neş?e virür telh olıcak sohbetimüz
Âdemün rütbesin üftâdelük eyler ?âlî
Hîç bâl ü pere muhtâc degül rif?atimüz
Şükr Âgâh ki bu bukalemûn gülşende
Olmamışdır gül-i ra?nâluk ile şöhretimüz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |