#

Âgâz-ı Gazeliyyât 106

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Ne Yûsufsın Züleyhâ-pîşe-i bî-tâkatün kimdür
Peyamber-zâde-i hûbîsin ammâ ümmetün kimdür
Hele ben zehr-i nûş-ı hasret oldum ihtiyârumla
Senün ey câm-ı Cem minnet-keş-i keyfiyyetün kimdür
Kimünle vahşet-âlûd-ı gazabsın mübtelâlardan
Nigâh-ı lutf ile gülçîn-i bâg-ı ragbetün kimdür
Ben idüm bir zamân şâm-ı gamunda şem?veş-i sûzân
?Aceb şimdi çerâg-efrûz-ı bezm-i ülfetün kimdür
Bu gün gâyet perîşân hâtır u âşüftesin Âgâh
Yine gâretger-i kâlâ-yı sabr u tâkatün kimdür

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |