#

Âgâz-ı Gazeliyyât 2

Şairin diğer şiirlerini okuyun

?Izâr-ı yâra oldukça hat-ı müşkîn rakam peydâ
Olur âyîne-i dilde sevâd-ı nakş-ı gam peydâ
Hazer şemşîr-i cevherdâr-ı ebrûsından ol şûhun
Ki dikkatle bakılsa görinür râh-ı ?adem peydâ
Perestiş itmege pinhâni itdüm ka?be-i dilde
Sücûd-ı cebhe-i hurşîde lâyık bir sanem peydâ
Kadinden meyve-i vasl ârzû itdüm velî gâfil
K?olur nahl-i emelden ?âkıbet bâr-ı elem peydâ
Dil-i saht-ı rakîbe ugramışdur var ise bilmem
Ki olmışdur hadeng-i tîr-i müjgânında ham peydâ
Eger ben gördügüm çeşm-i belâ-engîzdür Âgâh
Çünin kim ola andan şîve-i lutf u kerem peydâ

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |