#

Âgâz-ı Gazeliyyât 5

Şairin diğer şiirlerini okuyun

N?ola ?işret olursa dem-be-dem nâ-bûd u nâ-peydâ
Biz oldukda taleb-kâr oldı gam nâ-bûd u nâ-peydâ
Nice ehl-i suhan dil-h? âhı üzre itsün evsâfun
Olur vasf-ı dehânunda rakam nâ-bûd u nâ-peydâ
?Aceb mi ey perî-ruhsâr olursa reşk-i rûyundan
?Adem ketminde gülzâr-ı İrem nâ-bûd u nâ-peydâ
Ganîmetdür zamân-ı hûbî ey magrûr olur âhir
Habersüz kibr ü nâz u şîve hem nâ-bûd u nâ-peydâ
Bu mâtemhânede efsûs kim olmakdadur Âgâh
Vücûd-ı nâz-perver çün ?adem nâ-bûd u nâ-peydâ

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |