#

Âgâz-ı Gazeliyyât 9

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Mestsin ey gül ne lâzım bâde-peymâluk sana
Neşve-i bî-derd-i ser yetmez mi ra?nâluk sana
Kat?-ı ünsiyyet iderdük şahs-ı sâyenden bile
Merdümün mânend-i mu?tâd olsa tenhâluk sana
Vâdî-i tıflâne-i cevr ü cefâdan geçmedük
İtmeyince Hızr-ı hatt-ı sebz babaluk sana
Şem?-i bezm engüşt-i hayretdür leb-i peymânede
Ol kadar virdi letâfet meclis-ârâluk sana
Reng u bûy-ı gül sana pervâz ider bülbül gibi
Hayfdur Âgâh da?vâ-yı şekîbâluk sana

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |