#

Âgâz-ı Gazeliyyât 129

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Gerçi sevdâ-zedeyüz yâr pesendîdesiyüz
Hâl isek de ruh-ı dildâr pesendîdesiyüz
Hilkati sâf olanun lâzımıdur baht-ı siyâh
Mâh-tâbuz ki şeb-i târ pesendîdesiyüz
Mâh-ı Ken?ân gibi ebnâ-yı zamândan sorma
Ol metâ?ız ki harîdâr pesendîdesiyüz
Yine derd ehli bilür rütbe-i güftârımuzı
Merhemâsâ dil-i efkâr pesendîdesiyüz
Hulk-ı nîgûmuzı sahbâ dahı nîgûter ider
Mest iken merdüm-i hüşyâr pesendîdesiyüz
Dehrden şevke-tırâz olma degül meşrebimüz
Sabrda çarh-ı sitemkâr pesendîdesiyüz
Degülüz yanmaga pervâneveş Âgâh sezâ
?Andelîbüz gül ü gülzâr pesendîdesiyüz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |