#

Âgâz-ı Gazeliyyât 136

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Rütbe-i ehl-i dili çeşm-i neminden bilürüz
Sadef-i pür-güheri cûş-ı yeminden bilürüz
Şûriş-i Berhemen ü zemzeme-i nâkûsı
Cezbe-i kâmil-i hüsni saneminden bilürüz
Çeşm-i şûhun bize hışm ile nigâh eylemesün
Âhû-yı vahşî-i endâzı reminden bilürüz
Âteş-i şevkde mânend-i pesend itme figân
Sâlik-i ?aşkı sadâ-yı kademinden bilürüz
Yâr agyâr ile Âgâh şarâb içdügini
Gazab-âlûde pey-â-pey kaseminden bilürüz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |