#

Âhî Dîvânı 111

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Kan? ol ruhsâr-ı dil-ber gibi lâle
Néce al ola kim yete bu ala

Çü mir?âta baka ol âfitâbum
Olur ruhsârı meh âyîne hâle

Lebüñde dürr-i dendânın gören dér
Dizilmiş gûyiyâ la?l üzre jâle

Eyü vardı seni mey tutdı sâkî
Niçün tolandurur perrüñ piyâle

İgende sokma çeşmüme rakîbi
Kapuma karşu yapmağıl havâle

Bulalı zerrece pertev o günden
Külâhum perri ta?n éder hilâle

Gözüm nûş édicek hûn-ı cigerden
Lebüñüñ ?aksidür aña piyâle

Miyânuñla dehânuñ fikri ?aklum
Komaz bir lahza ğayrı kîl ü kâle

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |