#

Âhî Dîvânı 112

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Göklere çıkar édi hasret ile âteş-i âh
Mihr-i bürc-i şeref olmasa édi ?Abdu ?llâh

Zülf-i ?anber-şikenüñ hasreti ile ölsem
Kabrüm üzre yetişür kâh-sıfat mihr giyâh

Sıdkumuñ da?vîsine ?ışkuñ yolında dôstum
Eşk-i çeşmümle olupdur çihre-i zerdüm güvâh

Mihr ile mâhuñ yüzine bakmayam Tañrı hakı
Bir göz ucıyla éder iseñ baña gâhî nigâh

Néce görünsin felek tâkında éy meh âfitâb
Âteş-i âhumla odlara yanupdur subhgâh

Mihr-i ruhsâruñdan éy meh-rû yanardum hecrden
Sâye-i zülf-i siyâhuñ olmasa baña penâh

ÂHÎ hâk olur ise ger âteş-i hecrân ile
Ehl-i diller yazalar merkadine tâbe serâh

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |