#

Âhî Dîvânı 122

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Gördiler kim cânlar alur ğamzeñüñ peykânını
Her kişi tende emânet saklar oldı cânını

Pehlevânlık adını ?âlemde destân étmege
Kanlu yaşlarla pür étdüm sînemüñ meydânını

Şöyle cânum acıdur şîrîn lebüñ öpdükçe kim
Meclisüñde sâğaruñ bulsam içerdüm kanını

Geçdi çün devr-i kamer gün yüzliler devrânıdur
Sürsün ol gün yüzli sürsün geçmedin devrânını

Göñlegin ÂHÎ göge boyadı dûd-ı âhdan
Gör néce reng ile avlar ol levend oğlanını

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |