#

Âhî Dîvânı 134

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Künc-i fürkatde ümîd-i vasl-ı yâr egler beni
Cân vérürdüm derd ile ol intizâr egler beni

Za?f ucından tâkat-i sabrum dükendi kalmadı
Eşk-i hûnîn ile şimdi âh u zâr egler beni

Yalıñuzlıkda hayâl-i haddüñ éy mihr dökülüp
Şem? gibi her géce par par yanar egler beni

Hân-ı hüsnüñden geçüp mihmân olaydum éy gözüm
Hey bir éki gün bu çarh-ı bî-karâr egler beni

Zehrini dehrüñ ferâmûş étmek içün ÂHİ?yâ
Mest olup her gün şarâb-ı hôş-güvâr egler beni

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |