#

Âhî Dîvânı 135

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Zâhidâ içsem ?aceb mi câm bayram értesi
Érdi nevrûz ile gül eyyâmı bayram értesi

Rûzede halvâ-yı şîrîn ile olmayan şikâr
Bâde-i telh ile olur râm bayram értesi

Rûzede bir bûse lutf eyle dédüm güldi dédi
Birine biñ eyleyem ni?âm bayram értesi

Sanuram bir deste güldür tâze şâh üzre turur
Sâkînüñ destinde şol bir câm bayram értesi

Rûzede éy mâh-ı nev vasluña irmezdi elüm
Hâzır ol kim éderem ikdâm bayram értesi

ÂHİ?yâ müşkil belâdur seg rakîbe âh kim
Ol gözi âhû olursa râm bayram értesi

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |