#

I
Hüsnüñ şu?âı ?âleme nûr u ziyâ yéter
La?lüñ dil-i şikesteye bir dem devâ yéter
Cân gülşeninde sidre-kadüñ müntehâ yéter
Dil kişverine zülf-i siyâhuñ belâ yéter
Yıkmağa bu vilâyeti ol ejdehâ yéter
II.
Meydân-ı ?ışk içinde ayakları kemân
Ğamzeñ okına eylemişem sînemi nişân
Cevrüñden özge cevr ideli çarh-ı bî-amân
Geh yaş gelür gözümden ü geh yaş yérine kan
Derd-i derûnı bilmege bu mâ-cerâ yéter
III.
İzüñ tozını eyleyeli başum üzre tâc
Oldum şehâ bu vech-ile halk ortasında aç
Derdüñ olalı dilde devâ-yı sitem-mizâc
Bîmâr-ı ?ışka şerbet ile eyleme ?ilâc
Var éy tabîb ko beni derdüm baña yéter
IV.
Şol deñlü eyledüñ sanemâ cânuma cefâ
Mu?tâd oldı dil dilemez kim süre safâ
Dil-ber yolında yétmedi çekdügüm belâ
Ey çarh sen de yâr gibi olma bî-vefâ
Zîrâ bu deñlü ?âleme bir bî-vefâ yéter
V.
?Âlemde ÂHÎ olmaz ise vuslat olmasun
Tek ara yérde dil-ber ile fetret olmasun
Aç ol cihânda minnetle ni?met olmasun
Tek yérde gökde zerre kadar minnet olmasun
Örti döşek Necâtî?ye bir bûriyâ yéter

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |