#

Ol büt-i kâfir kim oldum zâr ü ser-gerdân aña
Nakş-i deyrem gûyiyâ kim olmışam hayrân aña

Dil sarâyın halvet-i hâs eyledüm ol mâh içün
Tâze tâze dâğum oldı şemse-i eyvân aña

Ol bu hüsn ile cihâna sığmaz iken bilmezem
Kim ne vech ile mekân oldı dil-i vîrân aña

?Âşık-ı bî-dillere cevr ü cefâ kılmaklığı
Yâ o çarha ögredür yâ çarh-ı ser-gerdân aña

Nâme-i a?mâlüm oldı rûz-ı mahşerde benüm
Şol mahabbet-nâme kim nâmuñ durur ?unvân aña

Éy ecel öldürme lutf ét ÂHÎ-yi bî-çâreye
Ola kim bir çâre éde ol tabîb-i cân aña

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |