#

Sâkî lebüñ çü hem-dem-i câm-ı şarâb olur
?Aks-i ruhuñla sâğar-ı mey âftâb olur

Bûy-i bahâr şöyle pür étdi cihânı kim
Yére énince katre-i şebnem gül-âb olur

İrmez revâk-ı tâkına hergiz kemend-i âh
Ol pâdişâh-ı hüsn ne ?âlî-cenâb olur

Çün dûd-ı âhumuñ eseri yokdur éy humâ
Tûtî-i çarh her géce niçün ğurâb olur

Gülzâr-ı kûyuñ içre bu sihri éder ÂHÎ
Bülbül sakınsun uğramasun kim kebâb olur

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |