#

Nigârâ çeşm-i fettânuñ be-ğâyet ğamzekâr ancak
Cigerden tîr-i müjgânuñ geçüp câna kıyar ancak

Güzellik câme-hvâbında yatup mağrûr-ı hüsn olma
Nazar kıl hâl-i ?uşşâka ki ?âlem bî-karâr ancak

Ğubâr-ı hâk-i pâyuñuñ nesîm-i subh-dem her dem
Koyup bu merdüm-i çeşme dédi hôş-bâd kâr ancak

Rakîb-i bed-likâ cânâ cihânda bulmamışken yér
Neden aña bu ?izzet kim seg-i kûyuñla yâr ancak

Cihânuñ mâl u mülkini vérürseñ ÂHÎ?ye almaz
Nigârâ senden umduğı hemân bûs u kinâr ancak

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |