#

Ğoncayı dem-beste kılan la?l-i nâbuñdur senüñ
Lâl éden bülbülleri hüsn-i hitâbuñdur senüñ

Cevr-i ?ışkuñla derûnın tâlibüñ altun éden
Hâk-i iksîr-i der-i devlet-i me?âbuñdur senüñ

Dem-be-dem bağrum surâhî gibi pür-hûn eyleyen
Hasret-i câm-ı şarâb-ı la?l-i nâbuñdur senüñ

Bir nefesde mürdeler ihyâ éden ?Îsâ gibi
Nâz ü işveyle hitâb-ı müstetâbuñdur senüñ

Bezm-i ğamda şevk-i la?lüñle ciger pür-hûn olup
Câm-ı ?ışkuñla göñül mest ü harâbuñdur senüñ

Yéle véren ?anber-i sâra gibi ?ömrüm benüm
Ârzû-yı bûy-i lutf-ı müşg-bâruñdur senüñ

Yıllar ile egleyen ÂHÎ?yi şehr-i Brusa?da
Âsitân-ı dergeh-i ?âlî-cenâbuñdur senüñ

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |