#

Hâr-ı müjgândan hezârân pâre olursa yürek
Ğonca-veş éy ?âşık-ı şeydâ dilüñ tutmak gerek

Sînesini çâk éder seyl-âb-ı eşkümden zemîn
Başına odlar yakar her subh âhumdan felek

Tağ u taş fürkatde kan ağlamağa feryâd içün
Lâle hûnîn-çeşm olur dâğ-ı siyâhı merdümek

Hânesini göñlümüñ yapdukda mi?mâr-ı ezel
Revzeni zahm oldı vü tîr-i ğamuñ yér yér direk

Gerçi ?âlemde perî yüzlü melekler çok velî
Gözüme sensüz görünmez ne perî vü ne melek

Nokta-veş ayırsa tenden başumı tîğ-i ecel
Harf-i ?ışkuñ mümteni?dür levh-i dilden k?ola hak

Tîğ-i cân-bahşuña karşu vérse ÂHÎ tañ mı kim
Cân vérür âb-ı revâna érmege tîğüñ yürek

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |